Privacyverklaring

Iedereen heeft het recht op privacy en daarom dienen persoonsgegevens goed beschermd te worden. SBO Universum verwerkt als onderwijsinstelling persoonsgegevens van u en van de leerlingen en wij hechten grote waarde aan de bescherming hiervan. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de wet. U kunt erop rekenen dat de gegevens van u en de leerlingen bij ons veilig zijn.

SBO Universum biedt de leerlingen een veilige leeromgeving, op het gebied van privacy.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy verklaring van Innoord op: http://innoord.nl/privacy/