Contact

SBO Universum
Th. Weeversweg 4
1025 AW  Amsterdam

Telefoon: (020) 636 1539

info.universum@innoord.nl
directie.universum@innoord.nl

Directie:
Agnes van der Veen
Harmien Ypma adjunct directrice

Coördinatie zorg:
Charlotte Zeefuik

Intern begeleider:
Judith Brugts
Ingeborg den Hartog

© 2021 Universum